บริการ แปลเอกสาร แปลภาษา
รับแปลเอกสาร ทางออนไลน์ 24ชม. เวลาทำการหน้าร้านแปลเอกสาร:  จ.-ศ.  10:30-16:30น. 
รับแปลเอกสารด่วน     089-122-0833   /   086-893-3180 translation.co.ltd@gmail.com 
 
แปลเอกสาร

อัตราค่าบริการแปลเอกสาร

อัตราค่าบริการแปลเอกสาร (สามารถสอบถามได้)

 *ค่าใช้จ่าย ขึ้น-ลง ตามเนื้อหาของการแปลเอกสาร

 แปลเอกสารราชการ เช่น บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  เป็นต้น

แปลเอกสารทั่วไป 1 หน้ากระดาษ A4

(เริ่มต้น คำละ 1.75 บาท) 

แปลเอกสารเฉพาะด้าน 1 หน้ากระดาษ A4 
(เริ่มต้น คำละ 2 บาท)

1. อังกฤษ – ไทย

เริ่มที่ 450

เริ่มที่ 600

เริ่มที่ 600

2. ไทย – อังกฤษ

เริ่มที่ 450

เริ่มที่ 600

เริ่มที่ 600

3. ภาษาอื่นๆ – ไทย

เริ่มที่ 800

เริ่มที่ 800 

เริ่มที่ 800 

4. ไทย – ภาษาอื่นๆ

เริ่มที่ 800

เริ่มที่ 800

เริ่มที่ 800 

5. อังกฤษ – ภาษาอื่นๆ

เริ่มที่ 800

เริ่มที่ 800

เริ่มที่ 800 

6. ภาษาอื่นๆ – อังกฤษ

เริ่มที่ 800

เริ่มที่ 800

เริ่มที่ 800 

 


15 มีนาคม 2567

ผู้ชม 457 ครั้ง

Engine by shopup.com